Stå-upp-linan är ett utmärkt hjälpmedel när du skall gå ur kajaken, framförallt vid en brygga eller klippa. När ena handen redan från början kan vara i land blir det enkelt att komma upp, du slipper det balansproblem som uppstår när du annars skall flytta handen från båten till land. Armen och linan bildar en rak linje, det gör att du får minimal belastning på hand och arm, du belastar endast benen. 
När du går i land så har du handöglan kvar runt handleden så kajaken är förtöjd i dig. Du kan helt koncentrera dig på att själv komma i land utan att fundera på vart kajaken tar vägen.
De som har testat blir förvånade över hur lätt det går att komma i land.

Så här använder du Stå-upp-linan.

1. Flytta upp benen så nära sitsen som möjligt. Sätt in han den i öglan.
2. Här bildar armen och linan en rak linje. Flytta nu den andra handen till land.
3. Res dig upp.
4. Nu kan du lätt gå i land.
5. Handöglan är kvar runt handleden så båten är väl förtöjd i dig.

Så här monterar du stå-upp-linan.

Lägg ut linan på däck.
Placera trähandtaget 10-15 cm nedanför sargkanten.
Knopa fast linan i handtaget eller om det finns en ögla längst fram på kajaken.
Lägg linan två varv innan du gör knopen,
det lastar av bra.
En pålstek fungerar utmärkt.
Kolla att linan sitter fast ordentligt.
Handöglan skall vara placerad så långt fram som möjligt.
När benen är uppdragna skall du precis få in handen i öglan, då blir inställningen som bäst.
Du placerar öglan rätt, genom att flytta överhandsknoparna.

Stå-upp-linan har flera användningsområden.
1. Komma upp ur kajaken  2. Förtöjningslina 3. Bogserlina