SB Farleden köpvillkor
Fri frakt inom Sverige:
Produkterna skickas som brev.
Returrätten följer Konsumentverkets Distansavtalslag. 
Produkter kan returneras inom 30 dagar efter mottagandet. 
Återbetalning sker för oskadad produkt.

I SB Farleden registreras inga andra uppgifter än de som behövs för leverans av beställd vara samt för att vid behov kunna kontakta kunden (order med namn, adress, telefon och e-postadress).

Denna information tillhör respektive order och samlas inte i något kundregister såvida kunden inte skapar ett användarkonto.

Användarkonton som varit inaktiva under ett år raderas. Om användarkontot önskas borttaget tidigare kontakta Sten Brattberg (sb@farleden.net).

Övrig information
Inga personnummer registreras.
Inga uppgifter inhämtas från externa källor.
Inga uppgifter lämnas ut eller säljs vidare till bolag eller tjänster.

Rättigheter
Du har rätt
att få reda på vilka uppgifter som lagras
att få dina uppgifter rättade om de är felaktiga
att få dina uppgifter raderade på begäran

Ansvarig för ovanstående webbplatser
StenBrattberg
E-post: sb@farleden.net
Tel: 070-5545602

 

Dela gärna sidan