Standardroll
Fjärilsroll
Armkroksroll
Gevärsroll
Paddeln bakom nacken
Skruvroll
Bröstvrickning
Omvänd sveproll
Ryggvrickning
Bröstvrickning
Uppvisningsroll
Roll med kastträ
Roll med två händer
Enhandsroll
Roll med knuten näve
Stävräddning

Vill du se fler Eskimåsvängar och räddningsövningar
klicka här